Nowości

Pamiętniki deweloperów: Zwiększanie możliwości dowódców

Dowódcy!

Jedna ze zmian, które wprowadzimy w aktualizacji 0.31, dotyczy rzadziej używanych dowódców, którzy zostaną poddani różnym zmianom – zmodyfikujemy ich parametry oraz umiejętności, aby byli oni równie użyteczni, co najpopularniejsi dowódcy.

scr1

Dziś opowiemy wam trochę właśnie o tym. Ogólne założenie jest takie, abyście mieli więcej ciekawych opcji do wyboru i nie bazowali tylko na sprawdzonych buildach.

Dowódcy progresywni

Ci dowódcy są dostępni od początku lub w miarę progresji w grze.

Wiktor Kirsanow jest jednym z początkowych dowódców czołgów podstawowych. Jego umiejętności skupiają się głównie na zadawaniu obrażeń i kilku działaniach uniwersalnych. Nie jest on zbyt popularny z powodu kilku mankamentów, np. aby dojść do ciekawszych umiejętności na poziomie 3. trzeba przejść przez kilka pustych zakresów umiejętności lub wybierać umiejętności, które są przydatne niezwykle rzadko (np. redukcja kar dla rannych członków załogi). W związku z tym:

 • Uzupełnimy te puste pola umiejętnościami na 1. poziomie (premie do odporności załogi, punkty życia określonych modułów, zasięg widzenia lub celność).
 • W znacznej mierze bezużyteczne umiejętności dostępne na poziomie 2. (redukcja kar dla rannych członków załogi) zostaną zastąpione premiami do odporności załogi.
 • Dwie umiejętności na poziomie 2. w prawym górnym obszarze pola (nakierowanie wieży i kadłuba) zostaną zamienione miejscami.

Ta zmiana powinna zwiększyć uniwersalność dowódcy z naciskiem na ochronę modułów.

Rashid Al-Atassi to dowódca obsługujący PPK, ale cechuje się on jeszcze jednym aspektem – dolna część jego gałęzi umiejętności skupia się na kamuflażu i mobilności. Te zdolności nie są używane zbyt często. Aby stały się one istotne:

 • Dolna lewa część umiejętności na poziomie 3. ulepszająca kamuflaż w krzakach została zamieniona na umiejętności na poziomie 3. zmniejszające hałas generowany przez pociski rakietowe.
 • Dodaliśmy dwie umiejętności powyżej poziomu 3.: jedna zwiększa przyspieszenie, a druga przyspieszenie w terenie.

Juan Carlos Miramon skupia się na mobilności czołgów lekkich i w jego przypadku wprowadziliśmy dwie mniejsze zmiany umiejętności wchodzące w skład buildu rekomendowanego przez Primer. Używająć współrzędnych polowych stosowanych przez powyższe narzędzie:

 • Umiejętność Stabilizacja w G2 zostanie ulepszona do poziomu 2.
 • Umiejętności G3 i G4 zostaną zamienione miejscami.

Ioannis Sanna to bardzo wyspecjalizowany dowódca skupiający się na umiejętnościach związanych z ogniem – ochroną przed podpaleniem albo podpalaniem wrogów. Jednak większość rekomendowanych buildów (np. ten – Primer) skupia się na lewej stronie jego pola umiejętności. Ulepszamy prawą stronę pola, aby była ona bardziej użyteczna, zastępując niektóre z popularnych umiejętności:

 • Umiejętność Dym bez Ognia skracająca czas odnowienia granatów dymnych zostanie zastąpiona inną umiejętnością (prawdopodobnie zwiększającą szansę na trafienie).
 • Umiejętność 3. poziomu Szczęśliwy traf znajdująca się w dół i na prawo od umiejętności dymnych zostanie zastąpiona umiejętnością zwiększająca celność, aby lepiej współpracowała ona z umiejętnością Szybki Pojedynek II w prawym dolnym rogu.
 • Umiejętność w prawym górnym rogu, która aktualnie zwiększa celność działa, o ile pojazd dysponuje co najmniej 50% punktów życia, zostanie zastąpiona umiejętnością redukującą utratę kamuflażu za ostrzał, aby była ona bardziej spójna z premiami do kamuflażu w górnej części obszaru umiejętności.

Rachel Kramer to waleczna izraelska dowódczyni doskonale radząca sobie z czołgami podstawowymi, a jej umiejętności zapewniają znaczne premie do walki w zwarciu. Jej zestaw umiejętności jest całkiem użyteczny w aktualnej postaci. Nie zmienimy go, ale podniesiemy skalę czterech umiejętności poziomu 2. (znajdujących się w górnej i prawej stronie obszaru) do poziomu 3. Umiejętności te wpłyną na:

 • czas odnowienia SOA,
 • czas odnowienia granatów dymnych,
 • ochronę przed taranowaniem,
 • redukcję obrażeń od ognia.

W rekomendowanym buildzie umiejętności te zajmują następujące pola: A1, A3, E7 i G7. Celem tej zmiany jest zaoferowanie większej liczby opcji poza dość oczywistym buildem zamieszczonym powyżej.

Dowódcy premium

Tych dowódców można uzyskać podczas wyprzedaży lub wydarzeń w grze.

Maximillian König i Fiodor Sokołow – współdzielą oni odpowiednie pola umiejętności. Są to raczej uniwersalni dowódcy doskonale sprawdzający się w przypadku nowych graczy, ponieważ zwiększają oni uzyskiwaną Reputację, a ich jedynym mankamentem jest fakt, że trzeba ich kupić. Nieznacznie ich ulepszymy:

 • Umiejętność dot. maks. prędkości pojazdu na poziomie 1. zostanie zastąpiona premią do przyspieszenia, co spowoduje, że ten dowódca będzie lepiej się sprawdzał w przypadku czołgów podstawowych (czołgi podstawowe rzadko osiągają prędkość maks. w walce).
 • Dwie umiejętności redukujące obrażenia od ognia nie są zbyt użyteczne, dlatego też zastąpimy je umiejętnościami zwiększającymi obrażenia (zamiast mniejszych obrażeń od ognia, lepiej nie bawić się ogniem w ogóle).

Kathryn Gray – Kathryn to wyjątkowa dowódczyni sprawdzająca się w przypadku czołgów podstawowych i innych pojazdów z małym zakresem nakierowania wieży i kadłuba. W aktualizacji 0.31 otrzyma ona znaczne ulepszenie umiejętności. Dotyczyć to będzie głównie następujących aspektów:

 • Jej główny warunek dot. umiejętności (skracający czas przeładowania przy mniej niż 50% punktów życia) zmieni się na „podczas prowadzenia czołgu podstawowego”.
 • Jej umiejętności gniewne (zwiększające obrażenia związane z modułami przy mniej niż 50% punktów życia) na linii pionowej pośrodku zostaną ogólnie zastąpione umiejętnościami zwiększającymi współczynnik obrotu kadłuba.
 • Praktycznie bezużyteczna umiejętność w prawym dolnym rogu zwiększająca maks. prędkość przez pierwsze 120 sekund bitwy zostanie zastąpiona umiejętnością zwiększającą przyspieszenie czołgu podstawowego.

W ten sposób Kathryn Grey zostanie specjalistką w zakresie mobilności czołgów podstawowych, a jej unikatowe cechy pozostaną nietknięte.

No i na koniec Alisa Korhonen, która otrzyma niewielkie modyfikacje umiejętności. Jej umiejętności na poziomie 3. związane z szybkostrzelnością Tajemniczego nieznajomego (Wskaźnik bratobójczego ognia) zostaną zastąpione przez umiejętność zwiększającą szansę na to, że Tajemniczy nieznajomy użyje PPK, co aktualnie dostępne jest w ramach prawej części jej pola umiejętności.

Te zmianę wprowadzamy po to, aby lewa strona jej pola umiejętności była bardziej użyteczna, ponieważ umiejętności, które usuwamy, były rzadko wybierane przez graczy.

Co sądzicie o tych zmianach? Dajcie nam znać na kanale Discord!

Mamy nadzieję, że się wam spodobają. Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji