Nowości

Przerwa Techniczna - 21 stycznia

21 stycznia 2021 roku, od godziny 8:00, serwer będzie niedostępny przez 5 godzin. Jest to związane z wprowadzaniem aktualizacji 0.34.7640.

scr2

Lista zmian w Aktualizacji 0.34.7640

W tej aktualizacji dodaliśmy cztery nowe pojazdy Hades, które stanowią nagrody w misjach kontraktowych dla batalionów. Więcej informacji na ich temat przeczytacie w tym artykule.

Zmiany ogólne

 • Pojazdy z wieloma systemami uzbrojenia (np. seria BMPT wyposażona w działa automatyczne i PPK) zamiast ujednoliconej ikony dla obydwu będą oznaczone oddzielną ikoną dla każdego z systemów. Będzie ona widoczna w oknie Ulepszenie i pozwoli podejrzeć (po ustawieniu kursora myszy) właściwości każdego systemu z osobna.
 • Umiejętność przyspieszająca zamianę amunicji działa teraz poprawnie.
 • W sekcji Ustawienia można wyłączyć okna z potwierdzeniami zakupów (kredyty i PD) i odblokowań.
 • Dodaliśmy nowa opcję filtrowania wg pojazdów progresyjnych.
 • Wszystkie pojazdy z napędem pozwalającym poruszać się szybko do tyłu otrzymały opis wskazujący tę cechę.
 • Następujące pojazdy mogą teraz transportować więcej amunicji: KTO Rosomak, Rosomak M1M, Marder 2, BMP-3, BMP-3M, BMD-2M, BMD-4, FV510 Warrior, ZBL-08, OT-64A Cobra, BVP M-80A i LAV-150.
 • AMX-10 RCR: Ten pojazd może się teraz bardzo szybko poruszać do tyłu.
 • K1A1, K2 Black Panther: Poprawiliśmy opis aktywnej zdolności Oznacz cel i teraz zawiera on prawidłowe informacje o jej czasie trwania (5 s, a nie 10 s).
 • Chrizantiema-S: Zamieniliśmy miejscami ikony silnika i gąsienic w oknie ulepszeń tego pojazdu.
 • Seria M1A2: Poprawiliśmy wygląd detali batalionów.
 • M1A2: Zaktualizowaliśmy poprawione wartości silników w interfejsie – teraz zawierają one prawidłowe dane (same wartości nie uległy zmianie).
 • Merkawa Mk.1 i Merkawa Mk.2B cechują się taką samą celnością jak Merkawa Mk.2D.
 • Obiekt 195: Poprawiliśmy umiejscowienie modułu magazynu amunicji (strzał w wierzę z tyłu za często powodował eksplozję amunicji).
 • Obiekt 195: Wyrzutnia granatów dymnych w tym czołgu ma takie same cechy jak wyrzutnia w czołgu podstawowym Armata 152 (8 ładunków, 25 s na przeładowanie).
 • Obiekt 195, T-90: Odrzut po wystrzale z działa wygląda teraz bardziej realistycznie.
 • PL-01: Poprawiliśmy błąd powodujący, że wieża otrzymywała niekiedy pełne obrażenia po penetracji od boku.
 • Swingfire: Poprawiliśmy trajektorię lotu pocisków rakietowych.
 • Typ 99A, Typ 99A2, Typ 99A2-140: Poprawiliśmy wartości opancerzenia tych pojazdów zgodnie z wcześniej wprowadzonymi poprawkami wizualnymi modelu kadłuba – odpowiadają one teraz po względem ochrony stanowi sprzed zmian. Poprawiliśmy model kolizji tych pojazdów.
 • Poprawiliśmy błąd powodujący, że w określonych okolicznościach można było kupić wiele przedmiotów z jednego gniazda w Sklepie – Bojowe monety bez płacenia za ręczne odświeżanie asortymentu.
 • Poprawiliśmy błąd powodujący, że misja Bitewnej drogi wymagająca eliminowania wrogów nie działała poprawnie w trybie Globalnych operacji (niektóre eliminacje nie były zliczane poprawnie).
 • Kilka detali noworocznych nie ma już nieprzezroczystego tła.
 • Poprawiliśmy sortowanie alfabetyczne przedmiotów modyfikujących wygląd.
 • Poprawiliśmy błąd powodujący, że czwarta i piąta misja kontraktu batalionowego M8 Thunderbolt II były takie same.
 • Dodaliśmy opcję „Nie pokazuj więcej tego okna” w oknie potwierdzenia ręcznej zmiany asortymentu Sklepu – Bojowe monety.
 • Poprawiliśmy problem interfejsu powodujący, że nazwy batalionów były niekiedy tłumaczone w bitwie.
 • Poprawiliśmy błąd powodujący, że wskaźnik i licznik przejęcia celu nie były poprawnie wyświetlane, jeśli cel znajdował się w miejscu, gdzie stał już pojazd gracza.
 • Poprawiliśmy błąd powodujący, że po otrzymaniu jednej z nagród w łańcuchu misji Bitewna droga nie można było otworzyć karty Łańcuch misji.
 • Na mapie Al Dabbah jest niespodzianka w postaci monolitu.
 • Usunęliśmy kilka pomniejszych błędów dotyczących wyglądu modeli.
 • Dodaliśmy kilka zasobów powiązanych z przyszłymi wydarzeniami.
Wyżej

Dołącz do akcji