Nowości

Aktualizacja dewelopera: Utrata ważności monet bojowych

Dowódcy!

Jedno z pytań, które najczęściej zadajecie naszym menedżerom ds. społeczności dotyczy tego, co stanie się z zachowanymi Monetami bojowymi „Age of Rage”.

scr1

Jak zostało podane do wiadomości w początkowym FAQ Bitewnej Drogi Age of Rage, Monet bojowych nie będzie można wykorzystać w następnej kampanii Bitewnej Drogi. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki obowiązujące na następnej Bitewnej Drodze:

  • Pakiety 15 000 Monet bojowych, które można znaleźć w elitarnych skrzyniach z łupami, dostępne jako nagrody poziomu 51-60
  • Żetony wzmocnienia dochodów z Monet bojowych

Pozostałe elementy postępu Bitewnej Drogi zostaną zresetowane na końcu Bitewnej Drogi. W związku z tym:

Należy zadbać o to, żeby przed końcem Bitewnej Drogi wydać zachowane Monety bojowe (30 września 2019 r.)!

Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie podczas kampanii Bitewnej Drogi, i jak zawsze:

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji