Nowości

Aktualizacja 0.110 jest już dostępna!

Dowódcy!

Z przyjemnością informujemy, że Aktualizacja 0.110 jest już dostępna!

scr1

Lista zmian w Aktualizacji 0.110

Poprawki pocisków odłamkowych

W tej aktualizacji poprawiamy problemy, które dotknęły amunicji odłamowej w ostatniej aktualizacji. Czyli zniknięcie obrażeń od odłamków.

Zacznijmy od dobrych wieści – artyleryjskie i inne „normalne” obrażenia od odłamków powinny działać teraz poprawnie. Dotyczy to większości pojazdów. Jeżeli chodzi o mniej pozytywne informacje, problemy z odłamkami są bardziej głębokie niż mogłoby się to wydawać. Jest to przykładowo powiązane z negatywnie znaną utratą płynności podczas grania pojazdem Puma.

W związku z tym jako tymczasowe rozwiązanie, Puma i Boxer CRV otrzymają standardowe pociski odłamkowe, zamiast tych z zapalnikiem zbliżeniowym. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dość duże osłabienie ich możliwości. Jednak taka decyzja była potrzebna, obecnie pracujemy w pocie czoła nad tym aby amunicja z zapalnikiem zbliżeniowym działała jak powinna (albo w inny sposób zadośćuczynić utratę amunicji tego typu).

Ogólne zmiany

 • AS90 jest teraz dostępny dla graczy jako pojazd Kontraktowy
 • Naprawiono błąd w misji Stopień Wyniszczenia w wyniku, którego gracz zawsze pojawiał się na początku mapy po odrodzeniu
 • Naprawiono błąd w wyniku, którego umiejętność Odwrót zwiększała szybkostrzelność wielu pojazdów (najbardziej zauważalne na Kornet D1 i Ontos)
 • Poprawiono prędkość dobierania do meczu pojazdów klasy dział samobieżnych
 • Boxer CRV: Naprawiono rozmiar pojazdu (jest teraz mniejszy, tak aby odpowiadał prawdziwym parametrom tego typu pojazdów w prawdziwym życiu)
 • Boxer CRV: Naprawiono błąd w wyniku, którego odpalone PPK leciały w złą stronę
 • Griffin 50mm: Poprawiono wygląd skórki Tacticam (wzór kamuflażu, pomniejsze elementy pojazdu nie były pomalowane.)
 • KF41 Lynx Prototyp: Naprawiono elementy zniszczonej wieży przez, które można było strzelać
 • Pindad: Dostosowano kształt celownika
 • Puma: Naprawiono wygląd kamuflaży na pojeździe
 • T-80UM-1: Naprawiono pasek postępu tego pojazdu
 • TOS-1M: Dostosowano kształt celownika
 • Stopień Wyniszczenia: Naprawiono punk w którym gracze mogli się zawiesić w kwadracie C3
 • Naprawiono dużą liczbę przypadków podczas, których gracze mogli inny pojazd niż ten który kupowali w oknie potwierdzającym zakup
 • Usuniętą górną granicę liczby Kredytów, które można posiadać
 • Dodano mechanikę dronów na potrzeby przyszłych testów (obecnie niedostępna)
 • Dodano nową zawartość na potrzeby przyszłych wydarzeń
 • Naprawiono błąd, który spowodował problemy z serwerem zeszłej nocy
 • Naprawiono pomniejsze problemy z interfejsem użytkownika
 • Naprawiono pomniejsze problemy wizualne
 • Poprawiono pomniejsze problemy z tłumaczeniami
Wyżej

Dołącz do akcji