Nowości

Przerwa Techniczna - 25 września

25 września 2018 roku, od godziny 08:00, obydwa serwery będą niedostępne przez przez 4 godziny. Jest to związane z wprowadzaniem aktualizacji 0.26.4895

scr1

Lista zmian - Aktualizacja 0.26.4895

W aktualizacji tej usuwamy wyczyn, za który gracze mogli otrzymać gratis losowe pojazdy premium. Pojazdy premium, które niesłusznie uzyskano w ten sposób (w przypadku graczy, którzy je sprzedali, waluta) zostaną usunięte z odnośnych kont. Za wszystkie modyfikacje w owych pojazdach gracze otrzymają rekompensatę, zaś zainstalowane materiały eksploatacyjne zostaną przeniesione do inwentarza.

Ważne zmiany i poprawki

 • Czołg podstawowy premium 8 poziomu Leopard 2 Revolution występuje teraz w drzewie technologicznym i można go nabyć za złoto (czytaj więcej)
 • Nastąpił kolejny znaczny wzrost wydajności gry
 • Poprawiono błąd, przez który zdarzało się sporo przypadków niesławetnych pocisków, które znikały w locie
 • Skorygowano kilka błędów, przez które zawieszała się gra na kilku mapach, zwłaszcza z botami PvP
 • Skorygowano nieprawidłową szybkostrzelność dział automatycznych różnych pojazdów
 • Poprawiono błąd, który powodował nieobliczalne zachowanie pocisków POD armat automatycznych przy strzelaniu do gąsienic wrogich pojazdów. Pociski POB armat automatycznych mogą zadać teraz obrażenia zewnętrznym modułom nawet wówczas, gdy penetracja jest za mała, aby uszkodzić sam czołg
 • Poprawiono błąd, przez który udźwiękowienie gry czasem zawodziło na niektórych komputerach
 • Poprawiono błąd, przez który niektóre pojazdy (jak na przykład Rosomak) miały zamiast PELE inne rodzaje pocisków
 • Poprawiono błąd, przez który niektóre pociski w dużym stopniu traciły celność przy zmianie rodzaju pocisków
 • Poprawiono błąd, przez który niektóre armaty po obrocie wieży były gotowe do strzału bez względu na poprawny czas celowania
 • Poprawiono błąd, przez który gracze czasem nie otrzymywali wzmocnienia postępu załogi, za który zapłacili przy zakupie pojazdu
 • Użycie własnego dymu nie zakłóca już kontroli nad odpalonym ppk
 • Poprawiono błąd, przez który postęp niektórych osiągnięć, takich jak Izraelski Piorun, resetował się przy każdym restarcie klienta
 • Poprawiono błąd, przez który w określonych okolicznościach gracze wjeżdżali na bitwę nie w tym czołgu, który wybrali

Przeróbka ZBL-08

ZBL-08 zaliczał się do najsłabszych pojazdów w grze. Aby stał się bardziej opłacalny, zaprowadzamy następujące zmiany:

 • Poziom pojazdu został obniżony z 7 do 6
 • Dodano moduł Pakiet Rozpoznania

Usunęliśmy ponadto ulepszony ppk, natomiast standardowy ppk został zbalansowany w następujący sposób:

 • Prędkość lotu wzrosła ze 120 do 130 m/s
 • Wzrosło przyspieszenie
 • Pocisk rakietowy ma teraz tandemową głowicę
 • Czas przeładowania pomiędzy strzałami ppk skrócił się z 2 do 1,5 sek.
 • Ulepszony moduł zasilania działa automatycznego zastąpiono ulepszonym modułem systemu naprowadzania ppk, umożliwiającym naprowadzanie dwóch ppk w locie zamiast tylko jednego

Ulepszenie armaty automatycznej VBL

Ulepszyliśmy system armaty automatycznej opancerzonego wozu bojowego 5 poziomu VBL (uprzednio VBL TOW) w następujący sposób:

 • Zwiększyły się obrażenia i zdolność penetracji pocisków APDS
 • Znacznie polepszył się wskaźnik obrotu wieży z 60 do 150 stopni/sek.
 • Czas przeładowania magazynka znacznie się skrócił z 10 do 2,5 sek.
 • Nieznacznie zmniejszyła się utrata celności przy strzelaniu (o 20 procent)
 • Trochę skrócił się czas celowania

Zmiany, dotyczące pozostałych pojazdów

 • Seria Terminator, T-15, BVP Šakal: czas przełączenia z pocisków rakietowych na strzelanie z armaty automatycznej skrócił się do 0,5 sek.
 • Niszczyciel czołgów premium 8 poziomu AMX 10 RCR znajduje się teraz w gałęzi Zhanga Fenga
 • BMP-3M Dragun 125: frontalna maksymalna depresja armaty zwiększyła się do -6 stopni, natomiast po bokach do -7 stopni
 • Seria BMD-2: poprawiono ikony w Garażu
 • M1A1 AIM zyskał miękki SOA
 • LAV-150 90 zyskał pociski HESH
 • Pociski PELE pojazdów Rosomak i Rosomak M1 lecą teraz szybciej (należy pamiętać, że amunicja PELE Rosomaka działa podobnie jak mechanika HESH)
 • PT-85: skorygowano nieprawidłowe kąty dymu
 • XM1A3: pocisk HEAT 120 mm działa teraz poprawnie czyli jak HEAT-MP (zadaje obrażenia też w przypadku braku penetracji)
 • Challenger ATDU: skorygowano nazwy pocisków Mk.1 i Mk.2
 • T-15: skorygowano błędną podpowiedź, zgodnie z którą pocisk rakietowy 9M133-1 nie miał głowicy tandemowej
 • T-90A: poprawiono tekstury zniszczonego pojazdu i nieprawidłowo wyświetlający się kamuflaż
 • T-72B: poprawiono pancerz, który teraz odpowiada rzeczywistemu T-72B (uprzednio części opancerzenia pochodziły z T-72A)
 • Merkawa Mk. 3 Barak Zoher: polepszono materiał i grubość dolnego przedniego pancerza
 • Poprawiono wygląd kamuflażu na Merkawie Mk.4 i Mk.4M

Pozostałe zmiany i poprawki

 • Poprawiono błąd, przez który brakowało opisu armaty automatycznej przy połączonych modułach armaty i ppk w Garażu
 • Poprawiono błąd, przez który bonus prawdopodobieństwa podpalenia znikał z podpowiedzi niektórych pocisków
 • Uporano się z większymi problemami fps na mapie PvE Kowadło
 • Poprawiono wygląd cieni, które prezentują się teraz bardziej realistycznie
 • Skorygowano model kolizji domu na czwartej mapie Black Sea Incursion, teraz gracze nie mogą więcej przestrzeliwać tego budynku na wylot
 • Punkty życia bramy wrogiej twierdzy na czwartej mapie Black Sea Incursion odpowiadają teraz poziomowi gracza
 • Poprawiono błąd, przez który żetony 9 i 10 poziomu nie pojawiały się jako uzyskane w oknie Ulepszeń, nawet jeśli gracz je zyskał
 • Poprawiono kilka błędów, związanych z czatem batalionu i stopniami
 • Poprawiono błąd, przez który czat batalionu nie znikał po rozwiązaniu batalionu
 • Poprawiono błąd, przez który nie można było przeprowadzić inspekcji czołgu, jeśli gracz stał w kolejce
 • Poprawiono błąd, przez który magazyn amunicji czołgu palił się i eksplodował po zniszczeniu pojazdu
 • Poprawiono błąd, przez który przy inspekcji opancerzenia podawano nieprawidłowy materiał gąsienic i kół gąsienicowych
 • Poprawiono błąd, przez który AC-130 w GL-OP czasem "zacinał się" w powietrzu i nie miał paska punktów życia
 • Usunięto rzadki błąd, przez który gracze nie byli w stanie wybrać poprawnie punktu powrotu w GL-OP
 • Poprawiono błąd, przez który gracze mogli wystartować szkolenie w menu Escape nawet wówczas, gdy tryb szkolenia był wyłączony przez administrację
 • Dodano brakujący przycisk Bitwa w podsumowaniu wyników bitwy dla wszystkich trybów
 • W kilku miejscach poprawiono gruzińską pisownię na mapie pierwszej specjalnej operacji Black Sea Incursion
 • Rachel Kramer przestała mówić męskim głosem
 • Poprawiono błąd, przez który znaczniki 3D pojawiały się tylko przy minimalnych wymaganiach w trybie szkolenia
 • Poprawiono modele balkonów na budynkach mapy Zimna Stal
 • Poprawiono liczne mniejsze błędy w interfejsie
Wyżej

Dołącz do akcji