Nowości

Pamiętniki deweloperów: AI w PvE i przeciwpancerne pociski kierowane

Dowódcy!

Do najczęstszych pytań, zadawanych przez zorientowaną na PvE część naszej społeczności, zalicza się pytanie o stosowane przez AI w PvE kierowane pociski rakietowe, a dokładniej rzecz biorąc, i ich liczbę i celność. Gracze ci często odnosili wrażenie, że liczba odpalanych PPK przez przeciwników AI w misjach PvE była bardzo duża i że były one bardzo celne, co oznaczało liczbę trafień, którym podołać mogły tylko nieliczne pojazdy.

Kiedy zobaczyliśmy owe opinie zwrotne, zbadaliśmy uważnie sytuację. 30 stycznia 2018 r. do gry weszła Aktualizacja 0.23.4374, która zmniejszyła szybkostrzelność odpalanych przez AI kierowanych pocisków rakietowych o 20% za wyjątkiem T-15, w którego przypadku redukcja ta wynosiła 60%. Krok ten należy rozumieć jako wstępny krok, jeśli chodzi o sytuację z pociskami rakietowymi, który pozwoli nam ocenić efekt i zobaczyć, jaki wpływ będzie miała ta zmiana na ogólną rozgrywkę w PvE.

scr1

Przyjrzyjmy się temu, jak się miały sprawy przed wyżej wspomnianą aktualizacją. Jako przykład posłuży nam PvE 10 poziomu na serwerze europejskim.

Aby unaocznić poprzedni stan ppk, użyjemy procentu otrzymanych obrażeń w stosunku do nominalnych obrażeń zadawanych przez ppk i porównamy to z ilością obrażeń zadawanych przez pociski przeciwpancerne w bitwie - a następnie wszystko podsumujemy.

Najpierw na przykładzie wyjaśnimy, co to oznacza. Załóżmy, że twój pojazd został trafiony 4 pociskami przeciwpancernymi, z których każdy ma nominalną wartość obrażeń równą 1000 - innymi słowy, zaliczyłeś lub zaliczyłaś łącznie 4000 punktów obrażeń. Z czterech pocisków, dwa odbiły się, trzeci zadał 350, a czwarty 1000 punktów obrażeń. Oznacza to, że otrzymałeś lub otrzymałaś 1350 obrażeń z potencjalnych 4000 - lub innymi słowy 33,75%.

Przed Aktualizacją 0.23.4374 zadawane były następujące procenty obrażeń nominalnych na bitwę:

 • Challenger 2 ATDU: 2,71% (w porównaniu do 19,63% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • Leopard 2AX: 23,52% (w porównaniu do 29,95% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • PL-01: 14,19% (w porównaniu do 51,73% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • SPHINX 106,98% (w porównaniu do 72,65% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • Armata: 23,96% (w porównaniu do 28,35% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • T-15: 66,97% (w porównaniu do 36,90% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • Typ 99A2 16,46% (w porównaniu do 27,86% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • Wilk XC8: 70,59% (w porównaniu do 75,01% w przypadku pocisków kinetycznych)
 • XM1A3: 18,49% (w porównaniu do 23,23% w przypadku pocisków kinetycznych)

Oznacza to na przykład, że wszystkie pociski, które trafią Leoparda 2AX, zadadzą 23,52% ich nominalnych (przeciętnych) obrażeń. Dwie rzeczy warto wiedzieć:

 • Challenger 2 ATDU jest strasznie odporny na kierowane pociski rakietowe, podobnie jak PL-01, a to za sprawą kompozytowego opancerzenia
 • Wartość powyżej 100% jest możliwa (por. SPHINX), co oznacza, że pociski, które w większości bazują na PK, nie tylko powodują obrażenia bazowe, ale także dodatkowe obrażenia typu PK powyżej nominalnych obrażeń

Następująca część wszystkich obrażeń, odniesionych na bitwie, była spowodowana przez wystrzeliwane przez AI ppk przed aktualizacją 0.23.4374:

 • Challenger 2 ATDU: 19,88%
 • Leopard 2AX: 53,67%
 • PL-01: 16,19%
 • SPHINX 55,04%
 • Armata: 53,75%
 • T-15: 53,47%
 • Typ 99A2 49,28%
 • Wilk XC8: 45,66%
 • XM1A3: 55,68%

Na powyższą wartość ma wpływ wiele czynników, takich jak kompozycja pancerza, mobilność pojazdu, styl gry itp., ale ogółem można powiedzieć, że mniej więcej połowa wszystkich obrażeń otrzymanych przez czołgi podstawowe 10 poziomu w bitwach na ciężkim poziomie PvE była spowodowana przez ppk.

Teraz zobaczmy, jak Aktualizacja 0.23.4374 zmieniła udział obrażeń, zadawanych przez ppk: Po wydaniu wyżej wspomnianej łatki wartości prezentują się następująco:

 • Challenger 2 ATDU: 9,02% (-120,47%)
 • Leopard 2AX: 32,77% (-63,77%)
 • PL-01: 12,29% (-31,75%)
 • SPHINX 43,70% (-25,96%)
 • Armata: 33,96% (-59,54%)
 • T-15: 42,26% (-15,59%)
 • Typ 99A2 31,66% (-55,68%)
 • Wilk XC8: 35,87% (-27,30%)
 • XM1A3: 33,71% (-65,16%)

Oczywiście, znacznie większy spadek można zaobserwować na czołgach podstawowych, do których pojazdy AI celują najczęściej, ponieważ pojazdy te znajdują się najbliżej i są najbardziej "agresywne" (im cięższy pojazd, tym bardziej prawdopodobne jest, że zwróci na siebie uwagę AI). Innymi słowy, tylko około 28% obrażeń, otrzymywanych w bitwach PvE przez czołgi podstawowe, jest teraz spowodowany przez ppk.

W porównaniu z sytuacją przed aktualizacją, wartość ta dla czołgów podstawowym poziomu 10 zmniejszyła się w przybliżeniu średnio o 72%.

Jak widać, aktualizacja miała znaczący wpływ na całą sytuację.

Są jednak inne kwestie i problemy, którymi się jeszcze zajmiemy, a wśród nich najważniejsza sprawa Obrażenia modułów i celowanie AI.

Przeprowadziliśmy wyczerpującą serię eksperymentów i wyciągnęliśmy kilka wniosków, jeśli chodzi o plany zachowania się AI. W aktualizacji 0.24 wprowadzamy dwie zmiany, mające znaczący wpływ na zachowanie AI:

 • Zmieni się skład drużyny AI, która będzie liczyć mniej pojazdów, w dużym stopniu zdających się na ppk
 • Poprawimy zasady dotyczące obrażeń zadawanych przez AI modułom w celu wyeliminowania przypadków, w których przeciwnicy AI ciągle niszczą twoje moduły (ta zmiana dotyczy również obrażeń, zadanych nie tylko przez ppk)

Zmiany te, wraz z uprzednio zrealizowaną redukcją szybkostrzelności ppk, wyrównają obrażenia zadawane przez ppk AI do pożądanych poziomów.

Nie jest to jednak pełny zakres planowanych zmian. W jednej z przyszłych aktualizacji zamierzamy przyjrzeć się ogólnemu zachowaniu AI i poprawić je, a z nim doznania w PvE.

Zaznaczamy, że nie chcemy wprowadzać do gry elementów wyjątkowo frustrujących, ani zostawić istniejących problemów nie rozwiązanych. Nie chcemy jednak całkowicie wyeliminować zagrożenia ppk AI z pola walki. Przeciwpancerne pociski kierowane zaliczają się do kluczowych broni AI i zdecydowanie chcemy, aby pozostały zagrożeniem i jednocześnie wyzwaniem dla graczy.

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji