Nowości

Na warsztacie: ulepszenia dotyczące postępu dowódców

Dowódcy!

Półtora roku temu wprowadziliśmy w ramach aktualizacji Art of War nowy system dowódców, który to od tego momentu rebalansujemy i ulepszamy. Dzisiaj chcemy napisać parę słów o kolejnym ulepszeniu, które przygotowaliśmy na użytek wydania kolejnego sezonu w Aktualizacji 0.29.

scr1

Do najczęstszych informacji zwrotnych należała krytyka mechanizmu Łańcucha Dowodzenia, zakładającego awansowanie dowódców w realistyczny sposób i dopuszczającego tylko tylu dowódców z najwyższymi stopniami w grze, ilu występuje w niej wspierających ich podwładnych. Nie każdy może zostać generałem, ktoś musi wykonywać rozkazy.

Od chwili wprowadzenia systemu wdrożyliśmy kilku nowych dowódców (w tym dwóch dowódców premium), którzy w dużym stopniu pomogli w zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej liczby dowódców najwyższej rangi, jaką można posiadać. Jako że nie byliśmy do końca zadowoleni i z tego rozwiązania, wprowadzamy do systemu dwie zmiany.

Pierwsza zmiana jest przypuszczalnie bardziej znacząca. Upraszczając, awansowanie dwóch dowódców do maksymalnego stopnia (stopnia 15 - podpułkownika) odblokuje możliwość ulepszenia pozostałych posiadanych dowódców (za wyjątkiem dowódców premium ze stałymi zdolnościami) również do 15 stopnia. Obowiązują przy tym te same co uprzednio zasady – 10 stopień można odblokować w zwykły sposób (grając) lub poprzez zamianę reputacji na doświadczenie dowódcy. Odblokowanie stopni 11-15 będzie możliwe jedynie poprzez granie.

To znaczy, za jednym dość szczególnym wyjątkiem.

Druga wyżej wymieniona zmian to w rzeczywistości nowa funkcja. Z myślą o natychmiastowym ulepszeniu dowolnego dowódcy do 10 stopnia dodamy opcję zakupu pakietu doświadczenia dowódcy za złoto. Warto wiedzieć, że opcja ta będzie dostępna tylko do chwili, gdy dany dowódca zbierze wystarczającą ilość doświadczenia dowódcy, aby samemu osiągnąć 10 stopień – następnie opcja ta stanie się nieaktywna.

Pakiet ten po prostu "odblokowuje stopień" – mianowicie dodaje określoną ilość doświadczenia dowódcy, równą różnicy między 1 a 10 stopniem (5942 000 PD). Oznacza to, że zakup tego pakietu, o ile zdobyło się już jakąś ilość PD danego dowódcy, daje w efekcie więcej doświadczenia niż wymagane do osiągnięcia 10 stopnia. W najbardziej ekstremalnych przypadkach zakup pakietu - o ile osiągnięto prawie ilość doświadczenia dowódcy wymaganą do osiągnięcia 10 stopnia, wystarczy, aby osiągnąć 12 stopień. Na tym etapie jednakże można go rozwijać tylko w bitwach.

Mamy nadzieję, że zmiany się wam spodobają. Do zobaczenia na polu bitwy.

Wyżej

Dołącz do akcji