Nowości

Artyleria wraca do trybu Globalnych operacji

Dowódcy!

W roku 2020 przeprowadziliśmy wiele testów i zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, podczas których badaliśmy parametry powrotu dział samobieżnych, które, jak wcześniej ogłosiliśmy, wrócą do trybu Globalnych operacji. Najnowsze lipcowe testy zakończyły się sukcesem, również i wasze opinie były pozytywne, jednak musieliśmy usunąć kilka problemów głównie dotyczących liczby dział samobieżnych w zespole.

Z przyjemnością jednak informujemy, że naprawiliśmy wszystkie błędy i możemy na nowo wprowadzić działa samobieżne w tym trybie wraz z kolejną dużą iteracją aktualizacji 0.34, którą przeprowadzimy w przyszłym tygodniu.

Obowiązują takie same zasady jak pisaliśmy wcześniej:

  • Pociski dymne i z białym fosforem są dozwolone (pociski fosforowe są użyteczne, gdy wróg przejmuje cel).
  • W zespole mogą się znajdować maks. 2 działa samobieżne.
  • Plutony dział samobieżnych są niedozwolone.

Globalne operacje będą jeszcze bardziej ekscytujące.

Do zobaczenia na polu bitwy!

Wyżej

Dołącz do akcji